Спеціальный модуль. Технічне обстеження будівель і споруд.

У цій статті ви можете ознайомитися з програмою технічного обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації об'єктів будівництва.

шифр теми

Найменування розділу дисципліни, тема

всього

годин

1

 

Загальні положення, організація та виконання обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації об’єктів будівництва:

- загальні положення, терміни та визначення;

- категорії технічного стану будівельних конструкцій та об’єктів;

- порядок здійснення обстеження технічного стану будівельних об’єктів.

ДБН В. 1.2-6-200.8 «Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та

стійкість».

ДБН В.1.2-8-2008. «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища».

ДБН В. 1.2-9-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації».

ДБН В. 1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ».

НПАОП 45.2-1.01-98 «Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд».

НПАОП 45.2-4.02-98 «Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою  забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації».

2

2

 

Основні положення з діагностики технічного стану об’єктів будівництва:

- характерні пошкодження та деформації конструкцій, будівель та споруд та чинники їх виникнення;

- діагностика технічного стану будівельних конструкцій;

- технічні засоби визначення деформацій та іншої діагностики технічного стану будівель і конструкцій;

- розрахунки при обстеженні конструкцій, будівель та споруд;

- моніторинг технічного стану споруд та їх конструкцій.

ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи».

ДБН В.1.3-2:2010 «Геодезичні роботи у будівництві».

ДБН В.3.1-1-2002 «Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд».

ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт».

ДБН В.3.2-1-2004 «Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини».

НПАОП 45.2-1.01-98 «Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд».

2

3

 

Особливості діагностики частин будівель, споруд та конструкцій з різних матеріалів:

- основи та фундаменти, підземні частини будівель;

- надземні частини споруд;

- бетонні та залізобетонні конструкції;

- кам’яні та армокам’яні конструкції;

- металеві конструкції;

- дерев’яні конструкції;

- обстеження окремих спеціальних видів споруд.

ДБН В.2.1 -10-2009 «Основи та фундаменти споруд».

ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції».

ДБН В.2.6-160:20.10 «Сталезалізобетонні конструкції».

ДБН В.2.6-162:2010 «Кам'яні та армокам'яні конструкції».

ДБН В.2.6-163:2010 «Сталеві конструкції».

СНиП 2.03.06-85 «Алюминиевые конструкции».

ДБН 362-92 «Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації».

ДБН В.2.6-161:2010 «Дерев'яні конструкції».

ДБН В.2.3-6:2009 «Мости та труби. Обстеження і випробування».

НПАОП 45.2-1.01-98 «Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд».

 

4

4

 

Оцінювання технічного стану будівель і споруд в особливих умовах і при агресивних впливах:   

- конструкції, що зазнають впливу агресивних середовищ;

- температурні впливи;

- оцінювання стану будівельних об’єктів в умовах ущільненої забудови;

- оцінювання стану споруд в умовах сейсмонебезпечних територій;

- оцінювання стану будівель в інших складних та особливих умовах;

- технічний стан в умовах можливого поєднання складних впливів.

СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

ДБН В.1.2-12-2008 «Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки»

ДБН В.2.2-24:2009 «Проектування висотних житлових і громадських будинків» 

ДБН В.1.1-12:2006 «Будівництво в сейсмічних районах».

ДБН   В. 1.1-24-2009 «Захист   від   небезпечних   геологічних   умовах.   Основні положення проектування».

НПАОП 45.2-1.01-98 «Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд».

2

5

 

Комплексна оцінка енергоефективності на об’єктах будівництва:

- нормативні вимоги щодо норм з економії енергії;

- основні положення реалізації вимог з економії енергії;

- критерії теплової надійності огороджувальних конструкцій та впливу на неї тепловологісного стану;

- особливості конструкції фасадної теплоізоляції з різним опорядженням;

- складання енергетичного паспорту будинку;

- особливості конструкції фасадної теплоізоляції з різним опорядженням;

- метод натурного визначення енергетичних характеристик будівель, особливості їх аналізу за проектними матеріалами та за даними результатів обстежень об’єктів;

- застосування програмного забезпечення при складанні енергетичного паспорту будинків.

 ДБН В.1.2-11:2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель та споруд. Економія енергії».

ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель».

ДСТУ –Н Б А.2.2-5:2007 «Проектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорту будинків при новому будівництві та реконструкції».

ДБН В.2.6-33:2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації».

ДСТУ Б В.2.6-34:2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Класифікація й загальні»

ДСТУ Б В.2.6-35:2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови».

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови».

ДСТУ Б В.2.6.101:2010 «Конструкції будинків і споруд. Методи визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій».

 ДСТУ Б В.2.2-19:2007 «Будинки і споруди. Методи визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах».

ДСТУ Б В.2.2-21:2008 «Будинки і споруди. Методи визначення питомих тепловитрат на опалення будинків».

4

6

 

Особливості обстеження систем життєзабезпечення об’єктів будівництва:

- інженерні мережі, системи, прилади і засоби вимірювання (водопроводу і каналізації, опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, газопостачання та газообладнання, технологічних трубопроводів, електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення);

- автоматизовані системи моніторингу і управління  (АСМУ);

- системи постійної технічної діагностики будівельних конструкцій на відповідність вимогам проектній та експлуатаційній документації.

СНиП 2.04.05-91 зі змінами (прДБН В.2.5-ХХ:2011) «Опалення вентиляція та кондиціонування».

прДБН В.2.5-24:2011 «Електрична кабельна система опалення».

ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі».

прДБН В.2.5-ХХ:2011 «Внутрішній водопровід і каналізація».

ДСТУ ЕН 15232:2011 «Енергоефективність будівель. Вплив автоматизації, моніторингу та управління».

інші.

2

7

 

Експертна оцінка техногенної і пожежної безпеки об’єктів будівництва:

- противибуховий та протирадіаційний захист в будівлях і спорудах;

- пожежна безпека влаштування та утримання систем опалення і вентиляції;

- протипожежна безпека висотних будівель та споруд;

- протипожежний захист дитячих дошкільних та навчальних закладів тощо;

- особливості перешкод поширення пожежі;

- стислий огляд груп горючості будівельних матеріалів;

- основні методи випробувань пожежно-технічних характеристик.

ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека».

ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»

ДСТУ 2272:2006 «Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять»

ДБН В.1.2-7-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»

2

8

 

Оцінка будівель і споруд щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог захисту навколишнього середовища:

- вплив об’ємно-планувальних рішень на комфортні умови експлуатаційної безпеки;

- планування та забудова земельних ділянок з урахуванням зазначених вимог;

- джерела, шуму, шумової характеристики, параметри звукоізоляції, акустичні вимірювання на об’єктах будівництва.

- вплив на клімат та мікроклімат, атмосферне повітря, водні ресурси, надра і ґрунти, об’єкти рослинного та тваринного світу, соціальне та техногенне середовище.

ДБН В.1.2-10-2008 «СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд захист від шуму».

ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення. Будинки і споруди».

ДБН В.1.2-8-2008. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища

2

9

 

Оформлення та фіксація результатів обстеження будівельних об’єктів:

- технічні звіти та висновки;

- паспортизація технічного стану споруди.

НПАОП 45.2-1.01-98 «Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд».

ДБН 362-92 «Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації».

ДБН В.2.3-6:2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування».

2

 

 

Всього по модулю:

22

  

Відповідальний виконавець НДІБВ                                                          Пресіч О.М.