Головна

Затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію та визначення її персонального складу є поступальним кроком саморегулівної організації до виконання делегованих повноважень щодо професійної атестації експертів

13.08.2015 Асоціацією експертів будівельної галузі (далі — Асоціація) з метою належного виконання делегованих Мінрегіоном повноважень щодо професійної атестації експертів будівельної галузі було проведено засідання Правління, на якому затверджено Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію, її персональний склад, склад Апеляційної комісії, а також вирішено ряд інших організаційних та процедурних питань.

Отож, відтепер прийняття рішень щодо видачі, відмови у видачі, позбавлення кваліфікаційного сертифіката експерта покладено саме на Атестаційну архітектурно-будівельну комісію (далі - Комісія).

Основним завданням Комісії визначено здійснення в установленому порядку професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, у тому числі ведення реєстру атестованих осіб.

Організаційними формами роботи Комісії є засідання Комісії, президії Комісії та засідання її секцій, які проводяться в міру необхідності при надходженні документів, розгляд яких потребує прийняття рішення.

Нагадаємо, що повноваження щодо проведення професійної атестації експертів були делеговані саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності - Всеукраїнській громадській організації "Асоціація експертів будівельної галузі" на підставі Наказу Мінрегіону України від 16 червня 2015 року N 138.