Професійна атестація

Що таке професійна атестація та для чого вона потрібна?

Запровадження на території України європейських стандартів життя ускладнюється соціально-політичними чинниками, масовими економічними потрясіннями найсильніших світових держав та їх наслідками для національного добробуту. Водночас, процеси глобалізації світової економіки змушують нашу державу шукати нові шляхи для укріплення національної конкурентоспроможності і забезпечення високих стандартів життя громадян, що є неможливим без побудови міцного каркасу в такій основоположній сфері розвитку держави, як будівництво. 

На сьогоднішньому етапі наша держава прагне до зменшення свого впливу на цю сферу, оскільки заходи мінімізації державного регулювання можуть покращити інвестиційну привабливість нашої країни в порівнянні з іншими пострадянськими державами. Хоча про повну дерегуляцію цих процесів на даний час не йдеться. 

Серед заходів державного контролю залишаються такі інструменти, як сертифікація та ліцензування, що врегульовані на законодавчому рівні Законами України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 року №687-ХІV, "Про регулювання містобудівної діяльності",  Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку внесення плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, та її розмірів» від 01.09.2011 р. № 172, рядом інших законодавчих актів.

Інститут сертифікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури запроваджений з метою захисту споживачів від недобросовісних виконавців послуг шляхом підвищення рівня персональної відповідальності виконавців за якість наданих послуг чи виконаних робіт. Разом з тим, можливість виконавця виступати самостійним суб’єктом на ринку будівельних послуг стимулює розвиток здорової конкуренції в розрізі відповідності між вартістю і якістю наданих послуг та надає підстави розраховувати на зростання класу висококваліфікованих спеціалістів, майстрів своєї справи. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №554, всі відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури  (архітектор, інженер-проектувальник, інженер технічного нагляду, експерт) повинні пройти професійну атестацію з таких видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури:

1. Розроблення містобудівної документації. 

2. Архітектурне та інженерно-будівельне проектування. 

3. Експертиза та обстеження у будівництві. 

4. Технічний нагляд. 

5. Інжинірингова діяльність у сфері будівництва в частині координації дій всіх учасників будівництва. 

Професійна атестація проводиться Атестаційною архітектурно-будівельною комісією на підставі кваліфікаційних характеристик професій працівників.

У складі Комісії було утворено секції за видами робіт (послуг) та професійної спеціалізації, робочими органами яких є:

для експертів – Всеукраїнська громадська організація «Асоціація експертів будівельної галузі»;

для архітекторів - Національна спілка архітекторів України;

для інженерів-проектувальників - Всеукраїнська громадська організація «Гільдія проектувальників у будівництві»;

для інженерів технічного нагляду - громадська організація «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури».

Для проведення професійної атестації виконавець подає Комісії заяву про проведення професійної атестації, в якій зазначає свої прізвище, ім'я, по батькові, паспортні та контактні дані. 

До заяви додаються: 

копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні  переконання  відмовляються  від  реєстраційного номера облікової картки  платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); 

засвідчені в установленому порядку копії: 

- документа (документів) про освіту; 

- трудової книжки; 

- документа  про  підвищення  кваліфікації  за   відповідними програмами за напрямом професійної атестації;

- стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення виконавця. 

Виконавець також може подавати інші документи, що підтверджують професійну спеціалізацію,  рівень кваліфікації та знань виконавця (зокрема  державні нагороди, звання, дипломи містобудівних і архітектурних  конкурсів, документи про наукові досягнення, рекомендації двох   атестованих виконавців або професійної організації за відповідним напрямом).

Усі необхідні зразки документів для експертів можна завантажити тут.

Далі, Комісія  протягом  місяця  розглядає подані документи, проводить іспит у порядку, встановленому Комісією за погодженням з Міністерством    регіонального    розвитку,  будівництва  та житлово-комунального господарства,  та  приймає рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі. 

Строк дії  кваліфікаційного  сертифіката  для  осіб,  які працюють за фахом, не обмежується.

Професійна атестація виконавців  проводиться  на  платній основі. Оплата передбачена  передо проведенням іспиту у розмірі перед проведенням іспиту в розмірі 1,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 01 січня поточного року..

Увага! Секретаріат Атестаційної архітектурно-будівельної комісії змінив місцезнаходження!  

У зв’язку з карантинними обмеженнями  ВЕЛИЧЕЗНЕ прохання виключити особисті візити.

Максимально використовуйте  засоби зв’язку - телефон, Інтернет. 

Ми працюємо і завжди раді вас бачити, але дбайте про своє і наше здоров’я.

 

Фотогалерея