Вхід на сайт

сертифікація персоналу

Сертифікація персоналу будівельної галузі проводиться ОСПБГ у відповідності до Схем сертифікації та з урахуванням положень ISO/IEC 17024:2003, а також внутрішніх документів, розроблених на підставі вказаного Міжнародного стандарту.

ОСПБГє неупередженим у своїй діяльності, проводить сертифікацію у суворій відповідності до вимог цієї НСУЯ, державних стандартів та виходячи із максимального задоволення потреб замовника, що виявляється, зокрема, у наступному:

сертифікація персоналу базується на об’єктивних даних, отриманих в результаті справедливої, чесної та надійної оцінки, не залежної від інших інтересів чи осіб;

проводиться постійна робота щодо виявлення та контролю загрозами неупередженості;

проведення документації усіх необхідних для процесу сертифікації політик, процедур та структури, зокрема впровадження СУЯ;

не допущення у своїй діяльності переваги особистих інтересів над об'єктивними доказами, залякування, незаконного фінансування ОСПБГ, що можуть призвести до неупередженості;

забезпечено незалежність керівництва і персоналу ОСПБГ від будь-якого комерційного, фінансового або іншого тиску, який міг би впливати на результати сертифікації;

визначено відповідальних осіб за розробку, оновлення та реалізацію політик та процедур, пов’язаних з роботою органу сертифікації, фінанси та інші ресурси для діяльності з сертифікації, розвиток і підтримку схем сертифікації, оцінку діяльності, рішення щодо сертифікації та договірних відносин;

гарантовано, що процес проходження сертифікації не спрощується, не полегшується та не стає дешевшим у зв'язку із використанням послуг навчання або тренінгів, що проводить ОСПБГ, чи набуттям членства в Асоціації, а також, що завершення кандидатами навчання або тренінгів в ОСПБГ не є винятковою умовою проходження сертифікації, якщо існує альтернативне навчання або тренінги з еквівалентним результатом;

гарантовано, що визнання/схвалення навчання ОСПБГ не становить загрозу неупередженості та не знижує вимогам до оцінювання та сертифікації;

гарантовано, що уся інформація щодо процесу сертифікації, яка надається ОСПБГ є достовірною та не вводить в оману;

забезпечено незалежність усіх процесів, які виконуються ОСПБГ, від тренінгів та побудову їх на суворому дотриманні принципу неупередженості;

інформація щодо навчання та тренінгів, які використовуються як передумови для отримання права на сертифікацію, схеми сертифікації та загальний її опис є у вільному доступі та оприлюднюються на веб-сайті Асоціації;

недопущення у якості екзаменаторів протягом двох років з дати завершення навчання співробітників, які навчали кандидатів;

наявна достатня кількість персоналу для належного забезпечення процесу сертифікації.

 

 

 

ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ (ОСП БГ)

Компетентність ОСП БГ щодо вимог міжнарожного стандарту ISO/IEC 17024:2012 визнано.

Атестат про акредитацїю: