Головна

Щодо професійної атестації у зв'язку із запровадженням Зміни № 8 до розділу І «Керівники, професіонали, фахівці» Випуску 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України роз’яснило питання щодо запровадження Зміни № 8 до розділу І «Керівники, професіонали, фахівці» Випуску 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників:

Професійна назви робіт в Україні визначаються Державним класифікатором професій ДК 003:2010 (далі - ДК 003:2010), затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері стандартизації (Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459), наказом від 16.08.2012 № 923 затвердило Зміну № 1 до ДК 003:2010. Цією зміною, яка набрала чинності з 01.09.2012, запроваджено назву професії «Експерт будівельний» (код 2142.2). 

Згідно з пунктом 1.7 Загальних положень Методичних рекомендацій щодо формування кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджених спільним наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.12.2011 № 547/1438 (далі – Методичні рекомендації), професійні назви робіт, на які розробляються кваліфікаційні характеристики, повинні відповідати ДК 003:2010.Мінрегіон, керуючись зазначеними Методичними рекомендаціями, розробив кваліфікаційні характеристики базової професії «експерт будівельний» (код 2142.2) та відповідних спеціалізацій цієї професії, що увійшли до Зміни № 8 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Водночас повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554 до Переліку видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, відповідальні виконавці яких проходять професійну атестацію, віднесено роботи з експертизи та обстеження у будівництві, а у Порядку проведення професійної атестації, затвердженому цією ж постановою, до відповідальних виконавців, які проходять професійну атестацію, віднесено узагальнену назву професії «експерт».

Саме такі сертифікати видавалися і видаються за результатами професійної атестації, та є необхідними і достатніми для виконання зазначених у них робіт. Уточнення назви професії «експерт будівельний» у Державному класифікаторі професій та затвердження наказом Мінрегіону від 27.01.2014 № 26 кваліфікаційних характеристик цієї професії не вимагає заміни раніше отриманих кваліфікаційних сертифікатів.

Крім того слід зазначити, що Зміною № 8 для професії «експерт будівельний» передбачено чотири рівні кваліфікації (експерт будівельний, експерт будівельний ІІ категорії, І категорії та провідний експерт будівельний) відповідно до пункту 4.3 Методичних рекомендацій, яким визначено для професійної групи «Професіонали» чотирирівневе кваліфікаційне категоріювання, а для професіоналів, зайнятих на складних і відповідальних роботах, – п’ятирівневе. 

Порядок проведення професійної атестації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554, передбачає, що професійна атестація – це процедура, під час проведення якої підтверджується професійна спеціалізація, рівень кваліфікації і знань виконавця (п. 2 Порядку), яка проводиться на підставі кваліфікаційних характеристик професій працівників (п. 3 Порядку).

Тому з набранням чинності Зміни № 8 до Довідника кваліфікаційних характеристик працівників професійна атестація експертів має здійснюватися відповідно до цього Довідника з урахуванням зазначених змін. 

Водночас принцип незворотності дії нормативно-правових актів у часі передбачає, що дія закону чи іншого нормативно-правового акта поширюється лише на ті відносини, які виникли після набрання ним чинності. Це є однією з найважливіших гарантій правової стабільності та застосовується і щодо актів центральних органів влади.

Враховуючи зазначене, кваліфікаційні сертифікати, видані до введення в дію зміни № 8, які не містять інформації щодо категорії виконавців та давали право на виконання робіт щодо усіх об’єктів будівництва, мають і далі застосовуватися без обмежень права виконання робіт щодо об’єктів будівництва відповідного класу наслідків (відповідальності) чи категорії складності.Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників є нормативним документом, обов'язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.

При цьому питання професійної атестації фахівців унормовано Законом України «Про архітектурну діяльність» та постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується. Необхідність проходження професійної атестації для виконавців, які мають чинний кваліфікаційний сертифікат та відповідають зазначеним вимогам, жодним нормативно-правовим актом не передбачена.

Водночас слід зазначити, що фахівці, які прагнуть підвищити свій професійний рівень, відповідати європейським вимогам до кваліфікації персоналу та бути конкурентоспроможними на вітчизняному та міжнародному ринку праці, можуть за власним бажанням пройти професійну атестацію та отримати кваліфікаційний сертифікат із зазначенням відповідної категорії.

Крім того статтею 4 Закону України «Про професійний розвиток працівників» визначено, що одним з основних напрямів діяльності роботодавців у сфері професійного розвитку працівників є забезпечення підвищення кваліфікації працівників, як правило, не рідше ніж один раз на п’ять років. Зазначене положення свідчить про необхідність періодичного підвищення кваліфікації працівників для актуалізації їх професійних знань незалежно від напряму професійної діяльності, освіти та досвіду роботи.

Поряд з цим інформуємо, що згідно зі статтею 16-1 Закону України «Про архітектурну діяльність» професійну атестацію відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг). пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, на підставі делегованих повноважень можуть здійснювати саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності. Наказом Мінрегіону від 16.06.2015 № 138 відповідно до Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону від 13.10.2014 № 282, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за № 1369/26146, повноваження Мінрегіону щодо проведення професійної атестації експертів делеговано саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності Всеукраїнській громадській організації «Асоціація експертів будівельної галузі». Відповідно рішення щодо видачі кваліфікаційного сертифіката експерта приймається Атестаційною комісією Всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі».

Звертаємо увагу на те, що листи Мінрегіону не є нормативно-правовими актами, вони мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм.