Головна

Чергова конференція Всеукраїнської громадської організації "Асоціація експертів будівельної галузі"

22 грудня 2015 року у Києві відбулась чергова конференція Всеукраїнської громадської організації "Асоціація експертів будівельної галузі". Oсновною темою обговорення стало

визначення пріоритетів діяльності Асоціації на 2016 рік, після жвавого і конструктивного обговорення вирішено визначити пріоритетами:

  • підвищення ролі та місця місцевих осередків у професійній атестації експертів;
  • створення платформи в мережі Інтернет для обміну інформацією між членами Асоціації та окремого ресурсу для членів асоціації;
  • створення публічного реєстру робіт виконаних атестованими експертами;
  • впровадження системи страхування цивільно-правової відповідальності експертів перед третіми особами;
  • активізація участі у формуванні нормативно-правового поля будівельної галузі;
  • формування практики застосування процедури позбавлення кваліфікаційного сертифікату експерта;
  • робота з підвищення якості визначення професійної спеціалізації, рівня кваліфікації і знань виконавця шляхом постійної актуалізації програм підвищення кваліфікації, підвищення якості тестових завдань;
  • налагодження шляхів співробітництва з установами, що здійснюють судово-експертну діяльність, та судовими експертами