Головна

Інформація щодо енергетичної паспортизації, енергетичної сертифікації будівель, тепловізійних обстежень будівель та питання віднесення робот з енергетичних обстежень (енергоаудитів)

Стосовно питання віднесення робот з енергетичних обстежень (енергоаудитів), енергетичної паспортизації, енергетичної сертифікації будівель, а також тепловізійних обстежень будівель повідомляємо наступне:

Відповідно до ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель», затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.09.2006р. № 301, Енергетичний паспорт будинку призначений для підтвердження відповідності показників енергетичної ефективності конструкцій будинків і заповнюється під час розроблення проектів житлових та громадських будинків та споруд нового будівництва, реконструкції чи капітального ремонту, під час приймання будинку в експлуатацію, а також у процесі експлуатації раніше зведених будинків. Тому, чи відноситься діяльність зі складання енергетичного паспорта до інженерно-будівельного проектування чи до експертизи та обстеження у будівництві, у кожному випадку слід визначати окремо. У разі складання енергетичного паспорта під час розробки проектної документації на будівництво така діяльність є інженерно-будівельним проектуванням, а її виконавець повинен мати кваліфікаційний сертифікат або виконувати роботу під керівництвом головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. У разі складання енергетичного паспорта під час приймання будинку в експлуатацію, а також у процесі експлуатації раніше зведених будинків на підставі отриманих фактичних показників, така діяльність, а також діяльність з енергетичних обстежень (енергоаудитів), має відноситись до експертизи та обстеження у будівництві.

Відповідно до приписів ст. 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" Кабінет Міністрів України Постановою від 23 травня 2011 року № 554 "Деякі питання професійноїатестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" визначив види робіт(послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, відповідальні виконавці яких проходять професійну атестацію. Пунктом 2 додатку № 2 до Постанови визначено, що до таких видів робіт (послуг) відноситьсяекспертиза та обстеження у будівництві. Таким чином, виконавці обстеження об’єктів будівництва (у тому числі і з метою оцінки ефективного використання енергії) мають пройти професійну атестацію та отримати відповідний кваліфікаційний сертифікат.