Головна

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ АСОЦІАЦІЇ - ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація експертів будівельної галузі» продовжує роботу щодо впровадження правил професійної діяльності, прийнятих у європейських країнах.

У країнах Євросоюзу, окрім обов’язкової сертифікації професіоналів, широкого поширення набули системи добровільної сертифікації, коли необхідність наявності сертифікату визначена не законодавством, а вимогами ринку, при цьому замовник довіряє виконання робіт підряднику, кваліфікація  персоналу якого визначена не підрядником-роботодавцем, а незалежною третьою стороною.

З метою уніфікації процедур сертифікації персоналу у різних галузях професійної діяльності та країнах євроспільноти, підвищення прозорості та якості процесу сертифікації у Європейському Союзі прийнято і діє з міжнародний стандарт ISO/IEC 17024. Для впровадження європейських практик, у відповідності до стандарту ISO/IEC 17024 Асоціація експертів будівельної галузі створила відокремлений підрозділ - Орган із сертифікації персоналу будівельної галузі (далі - ОСП БГ), залучила до керівництва та роботи у ньому добре знайомих з європейськими практиками фахівців. Розроблено власні схеми сертифікації та Правила сертифікації фахівців будівельної галузі.