Головна

НОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ АТЕСТАЦІЇ ЕКСПЕРТІВ

На виконання Закону України від 17 лютого 2022 р. № 2081-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту», а саме стосовно забезпечення експертизи проектів будівництва щодо додержання нормативів з питань інженерно-технічних заходів цивільного захисту, Мінрегіоном прийнято наказ від 30 вересня 2022 р. № 176 «Про затвердження Зміни № 12 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи»» та доповнено такою позицією: «Спеціалізація ЕКСПЕРТ БУДІВЕЛЬНИЙ З ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

Експерт будівельний з пожежної і техногенної безпеки, з механічного опору та стійкості, з охорони здоров’я та навколишнього середовища, з технічного обстеження будівель та споруд, а також інженер-проектувальник з пожежної безпеки, з механічного опору та стійкості, з охорони здоров’я та навколишнього середовища, який має чинний кваліфікаційний сертифікат,    може отримати в установленому порядку відповідну категорію за спеціалізацією «Експерт будівельний з інженерно-технічних заходів цивільного захисту» згідно з кваліфікаційними вимогами за умови підтвердження досвіду виконання відповідних робіт та підвищення кваліфікації.

Завдання та обов’язки. Здійснює проведення експертизи містобудівної документації відповідно до вимог законодавства, будівельних норм,  нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо вимог цивільного захисту. Виконує комплексну перевірку розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації. Здійснює проведення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів стосовно дотримання вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту відповідно до вимог законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, зокрема проектних рішень у сфері цивільного захисту в частині забезпечення безпеки населення на об’єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, сталої роботи об’єктів критичної інфраструктури, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів віднесених до категорій з цивільного захисту, джерел водопостачання та захисту їх від радіоактивних і небезпечних хімічних речовин, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у разі ймовірних аварій, підвищення надійності електропостачання об'єктів, безаварійної зупинки технологічних процесів, будівництва захисних споруд цивільного захисту, світломаскування, оповіщення населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, визначення меж зони можливого ураження. Проводить аналіз наданої інформації. Використовує різні форми та методи експертного аналізу і оцінки відповідних факторів. Виконує комплексну перевірку розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту проектної документації, що стосуються забезпечення дотримання вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, проектування захисних споруд цивільного захисту. Перевіряє внесення виправлень та коригувань до проектної документації відповідно до наданих експертних зауважень щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту, зокрема щодо проектування захисних споруд та їх обладнання, обґрунтування умов функціонування об'єкта в особливий період. Надає за результатами проведеної роботи експертні звіти та оцінку. Дотримується термінів проведення експертизи та готує висновки відповідно до норм законодавства. Вносить відповідні пропозиції щодо вдосконалення форм та методів проведення експертизи, зокрема щодо впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час розроблення містобудівної документації та проектування об'єктів будівництва. Забезпечує нерозголошення інформації з обмеженим доступом, що міститься в документації, а також в експертному звіті та/або оцінці.

Повинен знати: законодавство України у сфері містобудівної та архітектурної діяльності, що стосується цивільного захисту, зокрема закони, постанови, розпорядження, накази та інші документи щодо розроблення містобудівної документації, виконання проектних та будівельних робіт, у тому числі щодо дотримання вимог з інженерно-технічних заходів цивільного захисту; вимоги інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудуванні; порядок віднесення території та населених пунктів до відповідних груп цивільного захисту; порядок віднесення суб’єктів господарювання до категорій цивільного захисту; організацію та порядок проведення евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період; вимоги до організації оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту; правила оформлення, передачі та зберігання проектної документації та експертних висновків, звітів та іншої супровідної документації; сучасні тенденції, наукові методи та способи перегляду нормативної документації; сучасний вітчизняний і зарубіжний досвід виконання будівельних робіт, зокрема з цивільного захисту; конструктивні рішення будівель та споруд, зокрема з цивільного захисту; види та властивості будівельної продукції, що застосовуються при будівництві; вимоги до якості виконання робіт з врахуванням особливостей будівництва захисних споруд цивільного захисту».

Увага! Секретаріат Атестаційної архітектурно-будівельної комісії змінив місцезнаходження!  

У зв’язку з військовим станом виключені не погоджені заздалегіть особисті візити.

Максимально використовуйте  засоби зв’язку - телефон, Інтернет. 

Ми працюємо і завжди раді вас бачити, але дбайте про свою і нашу безпеку.

 

Фотогалерея