Про асоціацію

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація експертів будівельної галузі» (далі - Асоціація) - добровільне громадське об'єднання, яке засновано у 2010 році з метою впливу на містобудівне середовище, запобіганню проявам корупції, а також для захисту прав та інтересів членів Асоціації, регулювання їх діяльності для забезпечення належної якості товарів, робіт та послуг і гарантування захисту прав споживачів продукції.

Асоціація однією з перших в Україні отримала статус саморегулівної організації (наказ Мінрегіону від 06.08.2014 № 217) та внесена до Державного реєстру саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності. А наказом Мінрегіону від 16.06.2015 №138 Асоціації делеговано повноваження щодо проведення професійної атестації експертів.

Надання таких повноважень базується на наявності значного досвіду роботи на ринку та забезпеченні проведення професійної атестації понад 3,5 тис. фахівців.

Водночас залучення Асоціації до реалізації демократичних реформ дозволить зміцнити її інституційну спроможність (набути досвід суспільного діалогу, сформувати горизонтальні та вертикальні зв’язки між основними стейкхолдерами, побудувати коаліцію саморегулівних організацій у будівництві).

Фундатори Асоціації не збираються зупинятися на досягнутому. Вони мають на меті закріпити співробітництво ще й з аналогічними міжнародними громадськими організаціями, що дозволить запозичити та втілити їх позитивний досвід в Україні.

Слід додати, що Асоціація, маючи досвід участі у реформуванні містобудівної діяльності, зокрема щодо децентралізації у будівництві та розширення можливостей галузевих громадських організацій, територіальних громад та муніципалітетів, активно долучалася до розроблення законодавчих актів з цих питань та їх імплементації у регіонах. Ідеї та пропозиції Асоціації було враховано при удосконаленні вітчизняного законодавства.

Використовуючи всі не заборонені законом важелі впливу, Асоціація взаємодіє з центральними та місцевими органами влади. Завдяки скоординованим діям лише у 2014 році вдалося запобігти прийняттю місцевими органами влади низки незаконних рішень щодо надання привілеїв окремим суб’єктам господарювання та примусити відмінити вже прийняті ними рішення, які мали ознаки антиконкурентних.  

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ПРО АСОЦІАЦІЮ

Аналізуючи новації у законодавчому регулюванні, неважко зробити висновок про наближення України до механізмів допуску до виконання будівельних робіт, які застосовується у країнах Євросоюзу. Простежуються плани законодавця поступово перейти від ліцензування юридичних осіб до персоніфікації повноважень та відповідальності експертів будівельної галузі. На думку ініціаторів створення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі» впровадження системи допуску фахівців до самостійного виконання проектних та будівельних робіт є єдино правильним напрямком реформування галузі, переходу від формальної боротьби за підвищення якості будівництва до реально працюючих механізмів. Оскільки якість виконання будівельних робіт, забезпечення безпечної та тривалої експлуатації об’єктів архітектури залежить не від стану кадрового та матеріального забезпечення вишукувальної, проектної або будівельної організації на час отримання ліцензії, а в першу чергу від фахового рівня фахівця-будівельника, який безпосередньо приймає рішення стосовно обрання проектних рішень, застосування будівельних матеріалів та технологічних рішень під час виконання робіт. Навіть позбавлення ліцензії на право виконання будівельних робіт не виключає подальшої діяльності осіб, чиї нефахові рішення призвели до подібних наслідків, в інших будівельних організаціях.

Персоніфікація права на зайняття певними видами діяльності пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури призведе також до персоніфікації відповідальності, коли за помилки фахівця позбавленим права на самостійну роботу у будівельному виробництві позбавлений буде лише він один, а великі будівельні колективи не стануть заручниками існуючої системи допуску на ринок.

Світовий досвід підказує, що найбільш ефективно така система діє, коли функції по визначенню спроможності фахівця виконувати обов’язки визначає не бюрократ, а колеги по цеху через об’єднання в саморегулівні організації.

Фундатори громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі» вважають можливим реально впливати на рішення державних органів, які здійснюють регулювання будівельної галузі, лише об’єднавшись в організацію із всеукраїнським статусом, представлену у всіх регіонах країни.

Пропоную Вам долучитись до розбудови Всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі», створення місцевих осередків Асоціації у Вашому регіоні.

Взяття на себе громадського навантаження надасть Вам можливість, крім іншого прийняти участь у реформуванні галузі, отримувати інформацію про передовий досвід колег та новації в регулюванні в більшому обсязі та раніш, ніж інші учасники ринку.

Ігор Власенко,

Голова Правління

 

 

 

Увага! Секретаріат Атестаційної архітектурно-будівельної комісії змінив місцезнаходження!  

У зв’язку з військовим станом виключені не погоджені заздалегіть особисті візити.

Максимально використовуйте  засоби зв’язку - телефон, Інтернет. 

Ми працюємо і завжди раді вас бачити, але дбайте про свою і нашу безпеку.

 

Фотогалерея