Порядок сертифікації

Порядок сертифікації

Процедура сертифікації починається з подачі заявки в ОСП БГ. Заявка може бути як від роботодавця кандидата, так і від самого кандидата, якщо кандидат і роботодавець - одна особа.

На сьогодні ОСП БГ проводить сертифікацію персоналу за трьома окремими процедурами:

  1. Сертифікація фахівців будівельної галузі - сертифікація фахівців будівельної галузі згідно вимог «Правил сертифікації фахівців будівельної галузі» ОСП БГ ВГО «Асоціація експертів» (форма заявки – BG Z).
  2. Сертифікація фахівців з НК (процедура ISO) - сертифікація фахівців з НК в добровільній сфері згідно з вимогами стандарту ISO 9712:2012 (форма заявки – NK Z-ISO). За цією процедурою ОСП БГ сертифікує фахівців з НК кваліфікація яких повинна відповідати вимогам європейських та міжнародних стандартів, зокрема ISO 9712:2012.
  3. Сертифікація фахівців з НК (процедура НПАОП) - сертифікація фахівців з НК машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки згідно вимог НПАОП 0.00-1.63-13 "Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю" (форма заявки – NK Z-NPAOP). За цією процедурою ОСП БГ сертифікує фахівців з НК, які виконують:

- контроль машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- вхідний та вихідний контроль продукції відповідно до вимог нормативно-правових актів Держгірпромнагляду та державних стандартів України.

Заявки на проведення сертифікації мають встановлені форми і подаються окремо, в залежності від необхідної замовнику галузі сертифікації. Разом із заявкою до ОСП БГ подаються необхідні для проведення сертифікації документи, що перераховані в Таблицях 1 та 2.

1 Мінімальні вимоги щодо спеціальної підготовки регламентовані НПАОП 0.00-1.63 (див. Табл. 3) та ISO 9712:2012 (див. Табл. 2).

2 Мінімальні вимоги щодо виробничого стажу кандидатів на сертифікацію регламентовані НПАОП 0.00-1.63 (див. Табл. 4) та ISO 9712:2012 (див. Табл. 3).

 

Таблиця 1

Перелік заявочних документів (сертифікація фахівців будівельної галузі)

 

 

Таблиця 2

Перелік заявочних документів (сертифікація фахівців з неруйнівного контролю) 

На підставі експертизи поданої заявки ОСП БГ надає Заявнику направлення, в якому вказано необхідний об`єм спеціальної підготовки і стажування (за необхідності), та реквізити навчальних і атестаційних центрів системи сертифікації ОСП БГ (перелік НЦБГ, АЦБГ, НЦНК та АЦНКнаведено у відповідних таблицях), в яких кандидат може пройти спецпідготовку і атестацію. На підставі направлення кандидат звертається в один із вказаних навчальних центрів, де проходить спецпідготовку і дістає свідоцтво про це, копії якого він повинен надати в АЦБГ або АЦНК і ОСП БГ.

Після проходження спецпідготовки кандидат або проходить стажування (за необхідності), або звертається до одного з вказаних в направленні АЦБГ або АЦНК, де проходить атестацію (складає кваліфікаційний екзамен). Екзаменаційні документи кандидата, відповідним чином оформленні в АЦБГ або АЦНК, передаються в ОСП БГ.

На підставі експертизи екзаменаційних документів, з урахуванням матеріалів поданої заявки та свідоцтва про спецпідготовку (також довідки про стажування за необхідності), ОСП БГ приймає рішення щодо сертифікації фахівця. У разі позитивного рішення фахівець включається в єдиний реєстр фахівців будівельної галузі або з НК та йому оформлюються кваліфікаційне посвідчення і сертифікат. Зазначені документи видаються фахівцю на підставі його власної заяви встановленої форми, яку необхідно подавати в ОСП БГ разом із заявкою на сертифікацію. Термін дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення встановлено:

- 5 років для фахівців будівельної галузі;

5 років для фахівців з НК І, ІІ та ІІІ рівнів (процедура ISO);

3 роки для фахівців з НК І і ІІ рівнів (процедура НПАОП);

5 років для фахівців з НК ІІІ рівня (процедура НПАОП).

Увага! Секретаріат Атестаційної архітектурно-будівельної комісії змінив місцезнаходження!  

У зв’язку з військовим станом виключені не погоджені заздалегіть особисті візити.

Максимально використовуйте  засоби зв’язку - телефон, Інтернет. 

Ми працюємо і завжди раді вас бачити, але дбайте про свою і нашу безпеку.

 

Фотогалерея