Зразки тестових та ситуаційних завдань

Іспит проводиться з використанням паперових або електронних носіїв  та включає виконання тестових завдань, у тому числі 30 завдань загального та 30-32 завдання спеціального характеру. Іспит додатково може включати (для експертів провідних) виконання не більше трьох ситуаційних завдань.

Виконання тестових завдань полягає у виборі однієї правильної відповіді з декількох (не більше пяти). 

Іспит вважається складеним за умови надання виконавцем не менш як по 70 відсотків правильних відповідей загальної кількості тестових завдань загального та спеціального характеру.

Ситуаційне завдання це описана зрозуміла ситуація (одна або декілька), яка вимагає аналізу проблеми, і прийняття, самостійно експертом, рішень по її вирішенню.

Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності виконавця використовувати свої знання та досвід під час виконання передбачених кваліфікаційними вимогами завдань і обов’язків для відповідної спеціалізації провідного експерта будівельного, шляхом оцінки відповідності компетентностей та професійних знань виконавця встановленим вимогам, зокрема:

знання та розуміння спеціального законодавства;

професійні та технічні знання;

навички прийняття ефективних технічних рішень;

 

Для забезпечення максимальної прозорості здійснюється відеофіксація процедури розв’язання ситуаційних завдань.

 

 

Ознайомитися з усіма питаннями спеціального характеру (крім технічної інвентаризації) ви можете тут.

Питання загального характеру для виконавців всіх спеціалізацій тут. 

Питання спеціального характеру виконавців технічної інвентаризації тут.

Зразки ситуаційних завдань тут.

 

Порядок проведення іспиту

Порядок проведення іспиту відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури,які проходять професійну атестацію

Порядок проведення іспиту  (редакція від 15.08.2015)

Порядок проведення іспиту (редакція від 9.07.2021)

Порядок проведення іспиту (редакція від 27.04.2022)

 

Увага! Секретаріат Атестаційної архітектурно-будівельної комісії змінив місцезнаходження!  

У зв’язку з військовим станом виключені не погоджені заздалегіть особисті візити.

Максимально використовуйте  засоби зв’язку - телефон, Інтернет. 

Ми працюємо і завжди раді вас бачити, але дбайте про свою і нашу безпеку.

 

Фотогалерея