Щодо наслідків прийняття Закону №10219 для діяльності Атестаційної архітектурно-будівельної комісії

Проектом Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України №10219/П, що був прийнятий Верховною Радою України 16.10.2012 року, передбачено внесення змін до Закону України “Про архітектурну діяльність” №687-XIV, зокрема, в частині виключення статті 18, яка врегульовує діяльність та повноваження Атестаційної архітектурно-будівельної комісії.

Якщо раніше частиною 5 статті 17 вказаного Закону було передбачено, що професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, проводиться центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури, то внесеними змінами передбачається проведення професійної атестації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури. Таким чином до діючого законодавства вноситься редакційна правка з метою уникнення необхідності у внесенні змін до великої кількості нормативно-правових актів.

На сьогоднішній день повноваження Атестаційної архітектурно-будівельної комісії визначені ст. 18 Закону №687-XIV, наказом Мінрегіону України від 25.06.2011р. №93 “Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію”, а також постановою КМУ від 23.05.2011 р. N 554. Нововведеними змінами виключено ст. 18 Закону, а відтак виникає необхідність у корекції Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію, оскільки підставою для його прийняття слугувала саме ст. 18 Закону №687-XIV. Зворотної сили Закон не має, однак його прикінцевими положеннями передбачено, що протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом Кабінет Міністрів України має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, а також забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Новацією, що передбачена Законом №10219 є те, що замість центрального спеціально уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури передбачена наявність таких органів, як:

  1. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування;
  2. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері містобудування;
  3. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю.

При цьому законодавець не вказує, які саме органи відносяться до кожної з перелічених груп. Очевидно одне - головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування є Мінрегіон України. Функції ж центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконує Державна архітектурно-будівельна інспекція.

Попри скасування у Законі №687 прямої вказівки на діяльність Атестаційної архітектурно-будівельної комісії, вона продовжує виконувати свої функції, визначені Положенням, не як самостійний відокремлений орган, а як допоміжний орган у складі Мінрегіону.

Закон №10219 був прийнятий Верховною Радою України 16.10.2012 року, однак станом на 31.10.2012 року він знаходиться на підписі у Президента України. Набуття ним чинності відбудеться, у разі його підписання Президентом, з дня, наступного за днем його опублікування. 

 

 

Увага! Секретаріат Атестаційної архітектурно-будівельної комісії змінив місцезнаходження!  

У зв’язку з військовим станом виключені не погоджені заздалегіть особисті візити.

Максимально використовуйте  засоби зв’язку - телефон, Інтернет. 

Ми працюємо і завжди раді вас бачити, але дбайте про свою і нашу безпеку.

 

Фотогалерея