Про запровадження Зміни № 8 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

З 1 січня 2016 року Зміною № 8 до розділу І «Керівники, професіонали, фахівці» Випуску 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (наказ Мінрегіону від 27.01.2014 № 26) введені в дію кваліфікаційні вимоги до професійексперта будівельного, інженера з технічного нагляду та інженера-проектувальника.

За результатами опрацювання питань, що виникають в ході практичного застосування зазначених кваліфікаційних вимог, всеукраїнські громадські організації «Асоціація експертів будівельної галузі», «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» та «Гільдія проектувальників у будівництві» повідомляють.

Виконання певних видів робіт передбачає обов’язкову наявність відповідної кваліфікації. В іншому разі працівник не може бути допущений до роботи. Пунктом 2 статті 40 Кодексу законів про працю України передбачено можливість звільнення у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника виконуваній роботі чи посаді, яку він обіймає, через недостатню кваліфікацію.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників є нормативним документом, обов’язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах i органiзацiях усіх форм власності та видів економічної дiяльностi.

Кваліфікаційні характеристики експерта будівельного, інженера з технічного нагляду та інженера-проектувальника передбачають чотирирівневе кваліфікаційне категоріювання з диференційованими вимогами для кожної категорії, зокрема, в частині наявності кваліфікаційного сертифіката на виконання робіт щодо об’єктів будівництва відповідного класу наслідків (відповідальності) чи категорії складності.

Саме ці фахівці є відповідальними за виконання важливих робіт (послуг), якість яких в значній мірі визначає відповідність об’єктів будівництва вимогам технічного регламенту та безпечність їх експлуатації.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати лише ті види робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом. За неналежне виконання саме таких робіт (послуг) вони несуть відповідальність, визначену законом.

Враховуючи зазначене та виходячи з необхідності персоніфікації ризиків та відповідальності в ході проектування і будівництва об’єктів, при укладенні трудового договору (прийнятті на роботу), професійному просуванні, переведенні на іншу роботу, присвоєнні i підвищенні категорій за посадою експерта будівельного, інженера з технічного нагляду та інженера-проектувальника слід керуватися установленими кваліфікаційними вимогами, зокрема в частині наявності кваліфікаційного сертифіката на виконання робіт щодо об’єктів будівництва відповідного класу наслідків (відповідальності) чи категорії складності.

 

 

 

Увага! Секретаріат Атестаційної архітектурно-будівельної комісії змінив місцезнаходження!  

У зв’язку з військовим станом виключені не погоджені заздалегіть особисті візити.

Максимально використовуйте  засоби зв’язку - телефон, Інтернет. 

Ми працюємо і завжди раді вас бачити, але дбайте про свою і нашу безпеку.

 

Фотогалерея