ОСП БГ отримав підтвердження компетентності вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 17024:2012

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ!

ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ, ЯКИЙ ОХОПЛЮЄ У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕКТР НАЙБІЛЬШ ВЖИВАНИХ (ЗАТРЕБУВАНИХ) ПРОФЕСІЙ НА ОБ’ЄКТАХ НЕРУХОМОСТІ

ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ (ОСП БГ) ОТРИМАВ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СВОЄЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИМОГАМ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO/IEC 17024:2012

 

В Україні з 2015 року здійснює свою діяльність Орган із сертифікації персоналу будівельної галузі Всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі» (ОСП БГ). Рішення про створення ОСП БГ було прийнято на засіданні Правління Всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі» (протокол №4 від 15.04.2015 р.) та реалізовано Наказом №5 від 03.12.2015 р.

Всі процедури сертифікації персоналу в ОСП БГ розроблені, впроваджені та функціонують в повній відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17024:2012, що є необхідною вимогою до органів із сертифікації персоналу. Підтвердженням технічної компетентності ОСП БГ є атестат про акредитацію НААУ за №6О032 від 21.11.16 р.

Головною метою діяльності Системи сертифікації персоналу ОСП БГ, в тому числі, є реалізація заходів щодо:

 • підвищення рівня кваліфікації кадрів для містобудування;
 • підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення відповідної кваліфікації персоналу, який повинен виконувати неруйнівний контроль (далі - НК) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки як у відповідності з вимогами вітчизняних стандартів, норм, правил, так і у відповідності з вимогами міжнародних стандартів.

ОСП БГ надає послуги із сертифікації персоналу, який є найбільш поширеним у будівництві:

 • відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9712:2012 «Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю. Основні вимоги» - сертифікація фахівців з НК згідно вимог європейських та міжнародних стандартів;
 • відповідно до вимог стандарту СОУ-С-001:2016 «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі» (схвалений Мінрегіоном України та погоджений із Підкомітетом 04 «Будівництво та будівельні матеріали» Національного агентства з акредитації України) - сертифікація фахівців будівельної галузі, а саме:
  • експерт будівельний;
  • інженер з технічного нагляду (будівництво);
  • інженер-проектувальник;
  • інженер-будівельник;
  • інженер-енергетик (будівництво);
  • інженер-механік (будівництво);
  • інженер з охорони праці (будівництво);
  • інженер-консультант в будівництві;
  • інженер з проектно-кошторисної роботи;
  • геодезист;
  • менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків);
  • інженер з інвентаризації нерухомого майна;
  • технік з інвентаризації нерухомого майна;
  • експерт із енергозбереження та енергоефективності (будівництво та експлуатація об’єктів нерухомості у сфері збереження енергетичної ефективності будівель);
  • фахівець з управління енергозбереженням в будівлях;
  • фахівець з неруйнівного контролю (будівництво та експлуатація об’єктів нерухомості) - вимоги до кваліфікації цих фахівців регламентуються НПАОП 0.00-1.63-13.

На сьогоднішній день із усіх органів із сертифікації персоналу, які акредитовані НААУ, тільки ОСП БГ окрім сертифікації фахівців з НК спеціалізується також на сертифікації фахівців у сфері будівництва, житлово-комунального господарства та суміжних галузях.

Персонал ОСП БГ має необхідний досвід і рівень кваліфікації для надання кваліфікованих послуг із сертифікації персоналу в різних галузях (будівельна галузь, неруйнівний контроль, тощо).

Спеціальну підготовку кандидатів на сертифікацію до кваліфікаційних екзаменів проводять визнані ОСП БГ навчальні центри будівельної галузі (НЦБГ ПОГ «ІНЖИНІРИНГОВИЙ ЦЕНТР» та НЦБГ ТОВ «ТК «Спецмонтаж») та навчальні центри з НК (НЦНК ТОВ «ТК «Спецмонтаж» та НЦНК МУАЦ при ІЕЗ ім. Є.О. Патона).

Атестація кандидатів на сертифікацію проводиться у визнаних ОСП БГ атестаційних центрах будівельної галузі (АЦБГ ТОВ «Експертиза МВК» та АЦБГ ТОВ «ТК «Спецмонтаж») та атестаційному центрі з НК (АЦНК ТОВ «ТК «Спецмонтаж»).

Вищезгадані АЦНК та НЦНК мають ліцензії Міністерства освіти і науки України та величезний досвід (більше 20 років) з атестації та спецпідготовки фахівців з НК.

Увага! Секретаріат Атестаційної архітектурно-будівельної комісії змінив місцезнаходження!  

У зв’язку з військовим станом виключені не погоджені заздалегіть особисті візити.

Максимально використовуйте  засоби зв’язку - телефон, Інтернет. 

Ми працюємо і завжди раді вас бачити, але дбайте про свою і нашу безпеку.

 

Фотогалерея