ДОБРОВІЛЬНА СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РОБІТ І ПОСЛУГ У БУДІВНИЦТВІ

В умовах децентралізації державного управління та дерегуляції містобудівної діяльності підвищується актуальність недержавних механізмів забезпечення якості робіт і послуг у будівництві.

Зрозуміло, що результат будівельного виробництва в значній мірі залежить від належної кваліфікації персоналу. При цьому визнаним інструментом підтвердження відповідності персоналу установленим вимогам є його сертифікація акредитованими згідно із Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» органами.

Нещодавно в Україні акредитовано перший орган із сертифікації персоналу, який охоплює спектр професій, пов’язаних з будівництвом та експлуатацією об’єктів нерухомості: Орган з сертифікації персоналу будівельної галузі Асоціації експертів будівельної галузі (ОСП БГ).

Право ОСП БГ проводити незалежну оцінку професійної кваліфікації цілого ряду працівників засвідчило Національне агентство з акредитації України (НААУ). Підтвердженням цього став Атестат про акредитацію № 6О032, зареєстрований у Реєстрі акредитованих органів з оцінки відповідності 21 листопада цього року.

Сфера акредитації, визначена додатком до Атестата, дозволяє ОСП БГ надавати послуги за такими напрямками:

  • відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9712:2012 «Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю. Основні вимоги» - сертифікація фахівців з неруйнівного контролю;
  • відповідно до вимог стандарту СОУ-С-001:2016 «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі» (схвалений Мінрегіоном та погоджений із Підкомітетом 04 «Будівництво та будівельні матеріали» НААУ) - сертифікація таких фахівців:

- експерт будівельний;

- інженер з технічного нагляду (будівництво);

- інженер-проектувальник;

- інженер-будівельник;

- інженер-енергетик (будівництво);

- інженер-механік (будівництво);

- інженер з охорони праці (будівництво);

- інженер-консультант в будівництві;

- інженер з проектно-кошторисної роботи;

- геодезист;

- менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків);

- інженер з інвентаризації нерухомого майна;

- технік з інвентаризації нерухомого майна;

- експерт із енергозбереження та енергоефективності (будівництво та експлуатація об’єктів нерухомості у сфері збереження енергетичної ефективності будівель);

- фахівець з управління енергозбереженням в будівлях;

- фахівець з неруйнівного контролю (будівництво та експлуатація об’єктів нерухомості). Вимоги до кваліфікації останніх регламентуються також НПАОП 0.00-1.63-13.

«Рішення про створення ОСП БГ було прийнято на засіданні Правління Асоціація експертів будівельної галузі ще у 2015 році» - зазначив Президент Асоціації Д.В. Барзилович. «За цей час ОСП БГ розроблено та впроваджено всі необхідні процедури сертифікації персоналу, а також виконано інші заходи, визначені ISO/IEC 17024:2012 «Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу». То ж українські фахівці отримали нові можливості підтвердження відповідності своєї кваліфікації, що дозволяє підвищити їх конкурентоспроможність на ринку праці».

Процедура сертифікації починається з подачі заявки в ОСП БГ. Заявка може бути як від роботодавця кандидата, так і від самого кандидата, якщо кандидат і роботодавець - одна особа.

На підставі розгляду поданої заявки ОСП БГ дає направлення, в якому вказано необхідний об`єм спеціальної підготовки і стажування (за потреби), реквізити навчальних та атестаційних центрів, в яких можна пройти таку підготовку і атестацію. Потім складається кваліфікаційний екзамен та оформлюються кваліфікаційне посвідчення і сертифікат, які діють 5, а для окремих спеціальностей – 3 роки.

ОСП БГ повинен постійно здійснювати інспекційний контроль за виробничою діяльністю сертифікованої особи, за результатами якого має подавати роботодавцю висновок із зауваженнями і пропозиціями по їх усуненню, а в окремих випадках може навіть анулювати сертифікат і кваліфікаційне посвідчення.

Сертифікація персоналу має на меті підвищення рівня кваліфікації кадрів для містобудування, покращення якості робіт і послуг у будівництві, створення умов для ефективної діяльності підприємств та  організацій, участі вітчизняного товаровиробника у науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі.

Для працівників сертифікація є привабливою насамперед тим, що сприяє офіційному підтвердженню їх високого професіоналізму, створенню переваг щодо кар'єрного зростання.

Зазначимо, що в рамках партнерства Україна та Європа досягли Угоди про взаємне визнання сертифікатів відповідності персоналу з Європейською організацією з акредитації, якою зобов’язалися сприяти визнанню сертифікатів, виданих акредитованими органами, усіма користувачами в європейських країнах. То ж у перспективі отриманий сертифікат може стати в нагоді і при працевлаштуванні за кордоном. 

Довідково:

На сьогодні до Реєстру акредитованих органів, що мають право незалежної оцінки професійної кваліфікації персоналу, включено 9 організацій, з яких тільки ОСП БГ спеціалізується на сертифікації фахівців у сфері будівництва та суміжних галузях. З цим Реєстром можна ознайомитись на сайті Національного агентства з акредитації України: http://naau.org.ua/.

На цьому ж сайті у рубриці «Міжнародна діяльність. Співробітництво з EA» доступний текст Угоди про взаємне визнання сертифікатів відповідності персоналу між підписантами Багатосторонньої угоди ЄА та НААУ.

Докладніше про сертифікацію персоналу будівельної та суміжних галузей, форми та перелік необхідних документів, вимоги до претендентів, порядок проведення спеціальної підготовки та кваліфікаційного екзамену – на сайті Асоціації експертів будівельної галузі http://budex.org.ua/ у спеціальній рубриці «Сертифікація персоналу».

Увага! Секретаріат Атестаційної архітектурно-будівельної комісії змінив місцезнаходження!  

У зв’язку з військовим станом виключені не погоджені заздалегіть особисті візити.

Максимально використовуйте  засоби зв’язку - телефон, Інтернет. 

Ми працюємо і завжди раді вас бачити, але дбайте про свою і нашу безпеку.

 

Фотогалерея