Стосовно розподілу обов’язків між співвиконавцями експертизи проектної документації.

Законодавчо визначено що: будівлі та споруди повинні відповідати призначенню і основним вимогам до них (Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1764 –далі Регламент ). 

Регламентом визначено які саме це вимоги:

11. Основними вимогами до споруд є: 

 • забезпечення механічного опору та стійкості. 
 • дотримання таких вимог пожежної безпеки:
 • забезпечення безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища. 
 • забезпечення безпеки експлуатації. У процесі експлуатації споруд повинні бути виключені ризики нещасних ипадків; 
 • забезпечення захисту від шуму. Рівень шуму та вібрації у спорудах не повинен перевищувати встановлені норми; 
 • забезпечення економії енергії.

Основним вимогам повинні відповідати споруди в цілому та окремі їх частини!

Основні вимоги до виробів і споруд конкретизуються в регламентних технічних умовах і будівельних нормах.

Таким чином експертиза проектної документації це процесс дослідження забезпечення проектними рішеннями дотримання основни вимог конкретизованих у будівельних нормах, незалежно у якому розділі (розділах) проекту знаходяться рішення, які впливають на дотримання основної вимоги!

Наприклад експерт визначаючи дотримання вимоги «пожежна безпека» має вивчити майже всі розділи проекту, тому що рішення які впливають на дотримання цієї основної вимоги містяться майже у всіх розділах (це і розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), і архітектурно-будівельні рішення, і технологічні рішення, і рішення з інженерного обладнання тощо) і рішення ці мають розглядатися у комплексі, робити висновок про дотримання у будівлі вимоги, розглянувши окремі розділи неможливо (наприклад розглянувни архітектурно-будівельні рішення, але не розглядаючи принципові схеми влаштування інженерного обладнання (холодного водопостачання, каналізації, водостоків, зв'язку та сигналізації)!

Саме тому спеціалізації у рамках професії експерт будівельний визначені відповідно до основних вимог, а не розділів проекту.

Стосовно спеціалізації та вимог охорони праці Експерт проектної документації у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму. Цей експерт має дослідити у всіх розділах проекту забезпечення вимог безпеки експлуатації та забезпечення захисту від шуму і несе за це відповідальність! Законодавством та нормативними актами визначено що саме відноситься до сфери його відповідальності: 

 • забезпечення безпеки експлуатації. У процесі експлуатації споруд повинні бути виключені ризики нещасних випадків; 
 • забезпечення захисту від шуму. Рівень шуму та вібрації у спорудах не повинен перевищувати встановлені норми;

Ці основні вимоги конкретизовано у державних будівельних нормах, насамперед у:

ДБН В.1.2-9-2008
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

4.4 Основна вимога "безпека експлуатації" стосується трьох груп ризиків:

 • ковзання, падіння, удари;
 • опіки, електроудари, вибух;
 • нещасні випадки як наслідок руху транспортного засобу.

Більш детально слід дивитись повний текст ДБН

ДБН В.1.2-9-2008
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. ЗАХИСТ ВІД ШУМУ

4 ОСНОВНА ВИМОГА "ЗАХИСТ ВІД ШУМУ"
4.1 Загальні положення
4.1.1 Основна вимога "захист від шуму" стосується всіх будівельних об'єктів, в яких або поблизу яких перебувають люди, і включає поняття належних акустичних вимог щодо роботи, відпочинку і сну.
4.1.3 Сутність основної вимоги "захист від шуму" полягає у розгляді питань щодо зменшення впливу на людину акустичних умов середовища, в якому певну роль відіграють будівельні об'єкти, і включає такі аспекти:

 • захист від повітряного шуму, який надходить у приміщення ззовні будівельного об'єкта;
 • захист від повітряного шуму, який надходить із сусідніх приміщень;
 • захист від ударного шуму;
 • захист від шуму, спричиненого працюючим устаткуванням;
 • захист від шуму в приміщеннях з надмірною реверберацією;
 • захист від шуму, джерела якого знаходяться всередині будівельного об'єкта або поєднані з ним.

Додатково, до уваги:

Законодавчо ще не визначено, але відповідно до 305 Регламенту Євросоюзу, який має бути імплементований в законодавство України (вже є проект Закону України «Про основні вимоги до будівель та споруд, а також умови розміщення на ринку будівельних виробів, гармонізовані з нормами законодавства Європейського Союзу») вимога буде мати назву «безпека і доступність в експлуатації» і експерт проектної документації у частині забезпечення безпеки експлуатації буде зобов’язаний досліджувати дотримання норм які регламентують доступність. А ми рекомендуємо вже зараз звернути увагу на ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» і при розподілі обов’язків між співвиконавцями експертизи і покладати відповідальність за дотримання норм які регламентують доступність на експерта з безпеки експлуатації.

Увага! Секретаріат Атестаційної архітектурно-будівельної комісії змінив місцезнаходження!  

У зв’язку з військовим станом виключені не погоджені заздалегіть особисті візити.

Максимально використовуйте  засоби зв’язку - телефон, Інтернет. 

Ми працюємо і завжди раді вас бачити, але дбайте про свою і нашу безпеку.

 

Фотогалерея