Звернення до Дніпропетровської обласної ради щодо недопущення прийняття незаконного рішення

Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація експертів будівельної галузі» направлено листа на адресу Дніпропетровської обласної ради з приводу недопущення прийняття незаконного рішення «Про затвердження Тимчасового положення про порядок обліку об’єктів нерухомого майна та зелених насаджень». Приводимо повний текст листа.

«На адресу Всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі» (далі – Асоціація) надходять звернення від членів Асоціації про те, що Дніпропетровська обласна рада всупереч вимогам чинного законодавства підготувала проект рішення про затвердження Тимчасового положення про порядок обліку об’єктів нерухомого майна та зелених насаджень.

Ознайомившись із проектом рішення Дніпропетровської обласної ради «Про затвердження Тимчасового положення про порядок обліку об’єктів нерухомого майна та зелених насаджень» від 30.10.2014 р. (далі – проект Положення) Асоціація звертає увагу громадськості та депутатів обласної ради на те, що прийняття запропонованого проекту Положення може привести до порушення ст.ст. 19, 42, 144 Конституції України, оскільки зазначений проект протирічить Конституції України та низці Законів України.

Так, абзац перший проекту Положення містить не основане на Законі твердження про те, що Законом України «Про місцеве самоврядування» до повноважень органів місцевого самоврядування віднесено питання обліку об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності. Навіть поверхневий аналіз Закону України «Про місцеве самоврядування» дає підстави стверджувати, що право обліку об’єктів нерухомого майна Закон делегує не всім органам, а виключно сільським, селищним, міським радам. До повноважень обласних рад, а ні Закон України «Про місцеве самоврядування», а ні інші Закони України повноваження з обліку об’єктів нерухомого майна не відносять. Крім того, здійснення цього повноваження має відбуватися відповідно до спеціального закону, який ще не прийнято, а тому таке повноваження, навіть уповноваженими на це органами місцевого самоврядування, здійснюватися не може. Також, Асоціація звертає вагу на те, що відповідно до Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Проект Положення визначає порядок технічної інвентаризації, відмінний від встановленого Інструкцією про порядок проведення технічної інвентаризації нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24. 05.2005 р. № 127 (зі змінами і доповненнями). Зокрема, пропонується впровадити проведення платного контролю за діяльністю суб’єкта господарювання, який здійснює технічну інвентаризацію, суб’єктами господарювання, визначеними Дніпропетровською обласною радою.

Дніпропетровська обласна рада не має повноважень змінювати порядок технічної інвентаризації і перебирає на себе без достатніх на те підстав повноваження центрального органу виконавчої влади – Мінрегіону України.

Внаслідок прийняття проекту Положення передбачається введення платної послуги, яка буде надаватися визначеними обласною радою суб’єктами господарювання без можливості вільного вибору постачальника послуги. Тобто запроваджується неправомірне обмеження конкуренції, що прямо заборонено ст. 42 Конституції України, відповідно до якої види і межі монополії мають визначатися Законом.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» № 2210-ІІІ від 11.01.2001 р. дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, зокрема, надання окремим суб'єктам господарювання переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів та встановлення не передбачених законами України заборон та обмежень самостійності підприємств визнаються антиконкурентними.

Ст. 4 ч. 2 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачає обов’язок суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, а також органів адміністративно-господарського управління та контролю сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Просимо Вас не допустити прийняття Дніпропетровською обласною радою незаконного рішення «Про затвердження Тимчасового положення про порядок обліку об’єктів нерухомого майна та зелених насаджень».

Про відповідь Дніпропетровської обласної ради та розвиток подальших подій повідомимо додатково.

Стежте за новинами на нашому сайті.

Увага! Секретаріат Атестаційної архітектурно-будівельної комісії змінив місцезнаходження!  

У зв’язку з військовим станом виключені не погоджені заздалегіть особисті візити.

Максимально використовуйте  засоби зв’язку - телефон, Інтернет. 

Ми працюємо і завжди раді вас бачити, але дбайте про свою і нашу безпеку.

 

ФотогалереяОстанні новини Мінрегіону