Щодо отриманних сертифікатів без відповідної вищої освіти.

УВАГА!!!

Кваліфікаційні сертифікати видані виконавцям експертизи у будівництві, які не здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста або магістра за відповідним напрямом професійної атестації, вважаються анульованими!

У разі якщо з моменту отримання кваліфікаційного сертифікату Ви отримали додаткову освіту просимо якомога скоріше повідомити Атестаційну архітектурно-будівельну комісію.

Кабінетом Міністрів постановою №327 від 25.04.2018 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" (далі Порядок) згідно з якими:

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 “Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1668; 2017 р., № 94, ст. 2857):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту: “Кваліфікаційні сертифікати про право провадження діяльності з архітектурного та інженерно-будівельного проектування, технічного нагляду та експертизи у будівництві, видані до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності“ особам, які не здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста або магістра за відповідним напрямом професійної атестації, вважаються анульованими.”;

2) Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затверджений зазначеною постановою, доповнити пунктом 21-1 такого змісту:

“21-1. У разі набрання чинності законом, який змінює кваліфікаційні вимоги до осіб, що провадять архітектурну діяльність, сертифікати, видані особам, які не відповідають таким новим вимогам, якщо інше не встановлено законом, вважаються анульованими через шість місяців з дня набрання чинності таким законом. Інформація про анулювання сертифіката вноситься до реєстру атестованих осіб.”

Неочікувана новація, яка потребує глибокого аналізу і вивчення, чекаємо на Вашу участь у цьому. Але перші висновки вже можна спробувати сформулювати. Оскільки пункт 21-1 Порядку буде, можливо, використаний у майбутньому, а зміни до п.2 Порядку актуальні вже зараз, є доцільним почати з них:

Зверніть увагу, що вважаються анульованими кваліфікаційні сертифікати виконавців не всіх видів робіт, зазначених у Переліку видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, відповідальні виконавці яких проходять професійну атестацію (затверджено тією ж Постановою Кабінету Міністрів що і Порядок) а лише на право виконання архітектурного та інженерно-будівельного проектування, технічного нагляду та експертизи у будівництв. Таким чином перший висновок – не вважаються анульованими кваліфікаційні сертифікати на право виконання містобудівної документації, технічного обстеження (у тому числі і під час технічної інвентаризації) та на право виконання інжинірингової діяльності у сфері будівництва в частині координації дій всіх учасників будівництва.

Тепер щодо кваліфікаційних сертифікатів на право виконання експертизи. Серед виконавців експертизи є особи, освітньо-кваліфікаційний рівень яких не можна вважати не нижче бакалавра. Наприклад пожежних у70-80 роки готували середні пожежно-технічні училища, а спеціальність «кошторисна справа» отримували у професійних училищах.

Ще у травні 2017 року Асоціація звернулась до Міносвіти із запитанням, яким чином можна визначити освітньо-кваліфікаційний рівень виконавця, якщо він не зазначений у дипломі виданому у СРСР. Відповідь неоднозначна, рекомендовано звертатись у кожному конкретному випадку. Атестаційна архітектурно-будівельна комісія розглянувши відповідь МОН дійшла висновку, що підстав визнавати самостійно наявність освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у осіб які мають диплом виданий технікумом не має, і з 12 травня 2017 року відмовляє таким особам у допуску до професійної атестації. У зв’язку із змінами у Порядку ми направили новий запит, чекаємо відповідь. Виконавці які мають диплом технікуму можуть скористатись процедурою, зазначеною МОН самостійно. Підстав для твердження, що особа яка закінчила технікум у колишньому СРСР має або не має рівня бакалавр не маємо.

Стосовно, відповідності вищої освіти напрямку професійної атестації. Нам не відомі вузи, у будь якій країні світу, які готують фахівців за спеціальністю «експертиза проектної документації» чи «експертиза містобудівної документації». Тому у кожному випадку стосовно відповідності спеціальності у дипломі напряму професійної атестації комісія визначається індивідуально. Безумовно профільною є освіта отримана у галузі знань «Архітектура і будівництво», складніше визначитися чи є профільною освіта з інших галузей знань. Наприклад «лікаря» або «фізика». Якщо напрям профатестації - «Експертиза проектної документації у частині забезпечення безпеки життя і здоров'я людини» то освіта «лікар» скоріш за все може бути профільною, а ось для напрямів «Експертиза проектної документації у частині забезпечення економії енергії» або «Експертиза проектної документації у частині забезпечення ядерної та радіаційної безпеки», мабуть навпаки, профільною можна визнати освіту «фізика» а не «лікаря». Враховуючи кількість спеціальностей, за якими готують бакалаврів та магістрів в Україні та світі зробити чітку і вичерпну таблицю відповідності скоріш за все неможливо., але найближчим часом комісія знов розгляне питання відповідності вищої освіти напряму профатестації, а прийняте рішення буде оприлюднене.

Запит до Міністерства освіти.

Відповідь міністерства освіти.

Увага! Секретаріат Атестаційної архітектурно-будівельної комісії змінив місцезнаходження!  

У зв’язку з військовим станом виключені не погоджені заздалегіть особисті візити.

Максимально використовуйте  засоби зв’язку - телефон, Інтернет. 

Ми працюємо і завжди раді вас бачити, але дбайте про свою і нашу безпеку.

 

ФотогалереяОстанні новини Мінрегіону