ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ І ВПЛИВІВ НА ОБ’ЄКТИ ПІДВИЩЕНОГО КЛАСУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

    Не врахування низки геофізичних чинників під час розрахунку будівель і споруд підвищеної відповідальності на сейсмічні дії призводить до значної зміни величин сейсмічних дій, як правило, у небезпечний бік.

    Під час проектування відповідальних споруд класу СС2 і СС3 в складних інженерно-геологічних умовах необхідно враховувати вимоги державних будівельних норм ДБН В.1.1:12-2014 «Будівництво в сейсмічних районах України», дотримання яких дозволить забезпечити ефективну роботу, надійність і довговічність будівельних конструкцій.

    Сейсмостійкість будівель значною мірою залежить від їх конфігурації, розташування і типу конструктивних елементів, врахування просторової роботи споруди і кінцевої швидкості проходження сейсмічних хвиль під ними в умовах реальної сейсмічної дії.

    Теоретичне моделювання сейсмічних дій і чисельні експерименти дозволили встановити, що нерівномірності поля коливань ґрунту, фільтрація сейсмічних хвиль геологічним середовищем і виникнення резонансних коливань в спорудах при сильних підкорових землетрусах зони Вранча може привести до збільшення сейсмічних навантажень у декілька разів.

    Побудовані з урахуванням результатів сейсмічного мікрорайонування розрахункові акселерограми і спектри реакції відкривають можливість істотного здешевлення сейсмостійкого будівництва за рахунок оптимального вибору конструктивних рішень, що дозволяє уникнути збігу переважаючих частот, відповідних піковим прискоренням у сейсмічних хвилях, резонансних частот підстилаючої ґрунтової товщі і власних частот будівлі (споруди), що проектується, із збереженням необхідної надійності для особливо відповідальних споруд.

     Більш детально ці та інші питання висвітлено в наукових роботах провідних фахівців будівельної галузі: Дорофєєва В.С., Єгупова К.В., Немчинова Ю.І., Єгупова В.К., Кендзери О.В., Семенової Ю.В., Сороки М.М., Мурашко А.В.

 

«Особливості визначення навантажень і впливів на об’єкти підвищеного класу відповідальності»

 «Особливості визначення навантажень і впливів на об’єкти підвищеного класу відповідальності» 

 

«Проблеми наукового супроводу проектування будівель підвищеної поверховості у місті Одеса».

«Проблеми наукового супроводу проектування будівель підвищеної поверховості у місті Одеса» 

 

 

Увага! Секретаріат Атестаційної архітектурно-будівельної комісії змінив місцезнаходження!  

У зв’язку з військовим станом виключені не погоджені заздалегіть особисті візити.

Максимально використовуйте  засоби зв’язку - телефон, Інтернет. 

Ми працюємо і завжди раді вас бачити, але дбайте про свою і нашу безпеку.

 

ФотогалереяОстанні новини Мінрегіону