Професійна атестація

Що таке професійна атестація та для чого вона потрібна?

Запровадження на території України європейських стандартів життя ускладнюється соціально-політичними чинниками, масовими економічними потрясіннями найсильніших світових держав та їх наслідками для національного добробуту. Водночас, процеси глобалізації світової економіки змушують нашу державу шукати нові шляхи для укріплення національної конкурентоспроможності і забезпечення високих стандартів життя громадян, що є неможливим без побудови міцного каркасу в такій основоположній сфері розвитку держави, як будівництво. 

На сьогоднішньому етапі наша держава прагне до зменшення свого впливу на цю сферу, оскільки заходи мінімізації державного регулювання можуть покращити інвестиційну привабливість нашої країни. Хоча про повну дерегуляцію цих процесів на даний час не йдеться. 

Інститут професійної атестації  виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури запроваджений з метою захисту споживачів, підвищення рівня персональної відповідальності виконавців за якість наданих послуг чи виконаних робіт. Разом з тим, можливість виконавця виступати самостійним суб’єктом на ринку будівельних послуг стимулює розвиток здорової конкуренції в розрізі відповідності між вартістю і якістю наданих послуг та надає підстави розраховувати на зростання класу висококваліфікованих спеціалістів, майстрів своєї справи. 

Професійна атестація проводиться Атестаційною архітектурно-будівельною комісією на підставі кваліфікаційних характеристик професій працівників.

 Для проведення професійної атестації виконавець подає через Електронну Систему  заяву про допуск до професійної атестації  (далі - заява). Заява з додатками може бути подана на паперових носіях. У заяві має бути зазначений бажаний кваліфікаційний рівень, якщо Виконавець виконував на законних підставах відповідні роботи, він може  за умови підтвердження досвіду виконання відповідних робіт отримати кваліфікаційний сертифікат бажаної категорії .

 До заяви додаються копії:

паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

документа (документів) про вищу освіту (про здобуття ступеня бакалавра або магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог

документів про трудову діяльність та стаж роботи за фахом;

документа про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;

стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення виконавця.

Виконавець також може подавати інші документи, що підтверджують професійну спеціалізацію,  рівень кваліфікації та знань виконавця (зокрема  державні нагороди, звання, дипломи містобудівних і архітектурних конкурсів, документи про наукові досягнення, рекомендації двох   атестованих виконавців або професійної організації за відповідним напрямом).

Усі необхідні зразки документів для експертів можна завантажити тут.

Рекомендації по визначенню та підтвердженню достатності освіти і стажу за фахом можна завантажити тут.

Порядок подання через Систему заяви з додатками  завантажити.

Рішення про допуск допрофесійної атестації може бути прийнято за наявності документа або інформації (реквізитів платежу) про внесення плати за її проведення. реквізити і розмір плати тут.

Увага! Секретаріат Атестаційної архітектурно-будівельної комісії змінив місцезнаходження!  

У зв’язку з військовим станом виключені не погоджені заздалегіть особисті візити.

Максимально використовуйте  засоби зв’язку - телефон, Інтернет. 

Ми працюємо і завжди раді вас бачити, але дбайте про свою і нашу безпеку.

 

Фотогалерея