Перелік навчальних та атестаційних центрів

Перелік атестаційних та навчальних центрів, що входять в систему сертифікації фахівців будівельної галузі згідно вимог «Правил сертифікації фахівців будівельної галузі» (станом на 30.03.2016 р.)

 

Перелік атестаційних та навчальних центрів, що входять в систему сертифікації фахівців з НК згідно вимог стандарту ISO 9712:2012 (станом на 11.01.2016 р.)

 

Перелік атестаційних центрів та навчальних центрів, що входять в систему сертифікації фахівців з НК за НПАОП 0.00-1.63-13 (станом на 04.02.2016 р.)

 

Порядок сертифікації

Порядок сертифікації

Процедура сертифікації починається з подачі заявки в ОСП БГ. Заявка може бути як від роботодавця кандидата, так і від самого кандидата, якщо кандидат і роботодавець - одна особа.

На сьогодні ОСП БГ проводить сертифікацію персоналу за трьома окремими процедурами:

 1. Сертифікація фахівців будівельної галузі - сертифікація фахівців будівельної галузі згідно вимог «Правил сертифікації фахівців будівельної галузі» ОСП БГ ВГО «Асоціація експертів» (форма заявки – BG Z).
 2. Сертифікація фахівців з НК (процедура ISO) - сертифікація фахівців з НК в добровільній сфері згідно з вимогами стандарту ISO 9712:2012 (форма заявки – NK Z-ISO). За цією процедурою ОСП БГ сертифікує фахівців з НК кваліфікація яких повинна відповідати вимогам європейських та міжнародних стандартів, зокрема ISO 9712:2012.
 3. Сертифікація фахівців з НК (процедура НПАОП) - сертифікація фахівців з НК машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки згідно вимог НПАОП 0.00-1.63-13 "Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю" (форма заявки – NK Z-NPAOP). За цією процедурою ОСП БГ сертифікує фахівців з НК, які виконують:

- контроль машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- вхідний та вихідний контроль продукції відповідно до вимог нормативно-правових актів Держгірпромнагляду та державних стандартів України.

Заявки на проведення сертифікації мають встановлені форми і подаються окремо, в залежності від необхідної замовнику галузі сертифікації. Разом із заявкою до ОСП БГ подаються необхідні для проведення сертифікації документи, що перераховані в Таблицях 1 та 2.

1 Мінімальні вимоги щодо спеціальної підготовки регламентовані НПАОП 0.00-1.63 (див. Табл. 3) та ISO 9712:2012 (див. Табл. 2).

2 Мінімальні вимоги щодо виробничого стажу кандидатів на сертифікацію регламентовані НПАОП 0.00-1.63 (див. Табл. 4) та ISO 9712:2012 (див. Табл. 3).

 

Таблиця 1

Перелік заявочних документів (сертифікація фахівців будівельної галузі)

 

 

Таблиця 2

Перелік заявочних документів (сертифікація фахівців з неруйнівного контролю) 

На підставі експертизи поданої заявки ОСП БГ надає Заявнику направлення, в якому вказано необхідний об`єм спеціальної підготовки і стажування (за необхідності), та реквізити навчальних і атестаційних центрів системи сертифікації ОСП БГ (перелік НЦБГ, АЦБГ, НЦНК та АЦНКнаведено у відповідних таблицях), в яких кандидат може пройти спецпідготовку і атестацію. На підставі направлення кандидат звертається в один із вказаних навчальних центрів, де проходить спецпідготовку і дістає свідоцтво про це, копії якого він повинен надати в АЦБГ або АЦНК і ОСП БГ.

Після проходження спецпідготовки кандидат або проходить стажування (за необхідності), або звертається до одного з вказаних в направленні АЦБГ або АЦНК, де проходить атестацію (складає кваліфікаційний екзамен). Екзаменаційні документи кандидата, відповідним чином оформленні в АЦБГ або АЦНК, передаються в ОСП БГ.

На підставі експертизи екзаменаційних документів, з урахуванням матеріалів поданої заявки та свідоцтва про спецпідготовку (також довідки про стажування за необхідності), ОСП БГ приймає рішення щодо сертифікації фахівця. У разі позитивного рішення фахівець включається в єдиний реєстр фахівців будівельної галузі або з НК та йому оформлюються кваліфікаційне посвідчення і сертифікат. Зазначені документи видаються фахівцю на підставі його власної заяви встановленої форми, яку необхідно подавати в ОСП БГ разом із заявкою на сертифікацію. Термін дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення встановлено:

- 5 років для фахівців будівельної галузі;

5 років для фахівців з НК І, ІІ та ІІІ рівнів (процедура ISO);

3 роки для фахівців з НК І і ІІ рівнів (процедура НПАОП);

5 років для фахівців з НК ІІІ рівня (процедура НПАОП).

Орган Із Сертифікації Персоналу Будівельної Галузі (ОСП БГ) (2)

Головною метою діяльності системи сертифікації персоналу будівельної галузі (далі - Система) є реалізація заходів щодо:

 • підвищення кваліфікації кадрів для містобудування;
 • підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення відповідної кваліфікації персоналу, який повинен виконувати неруйнівний контроль (далі - НК) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки як у відповідності з вимогами вітчизняних стандартів, норм, правил, так і у відповідності з вимогами міжнародних стандартів.

Орган із сертифікації персоналу будівельної галузі Всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі» (далі - ОСП БГ) надає послуги із сертифікації персоналу у відповідності з вимогами:

 

 • стандарту СОУ-С- 001:2016 «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі» ВГО «Асоціації експертів» - сертифікація фахівців будівельної галузі;
 • міжнародного стандарту ISO 9712:2012 «Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю. Основні вимоги» - сертифікація фахівців з НК згідно вимог європейських та міжнародних стандартів;
 • НПАОП 0.00-1.63-13 «Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю» - сертифікація фахівців з НК машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

 

Всі процедури сертифікації персоналу в ОСП БГ розроблені, впроваджені та функціонують в повній відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17024:2012, що є необхідною вимогою до органів із сертифікації персоналу. Підтвердженням технічної компетентності ОСП БГ є атестат про акредитацію НААУ за №6О032 від 21.11.16 р. (див. також Додаток до атестату про акредитацію)

Спеціальну підготовку кандидатів на сертифікацію до кваліфікаційних екзаменів проводять визнані ОСП БГ навчальні центри будівельної галузі (НЦБГ) та навчальні центри з НК (НЦНК).

Атестація кандидатів на сертифікацію проводиться у визнаних ОСП БГ атестаційних центрах будівельної галузі (АЦБГ) та атестаційних центрах з НК (АЦНК).

ААБК

Атестаційна-архітектурно будівельна комісія

Положення про ААБК

Структура до 2.07.2020

Персональний склад до 2.07.2020

Структура з 3.07.2020

Персональний склад з 3.07.2020

 Персональний склад ААБК з 7.07.2021

 Персональний склад Апеляційної комісії  з 7.07.2021

Персональний склад 07.2022

 

 

 

 

Положення ОСПБГ

Ознайомитись з положеннями

заявка на сертифікацію

Заявка на сертифікацію - завантажити

Заява ОСПБГ

 ЗАЯВА

ОРГАНУ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

"АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ"

Орган сертифікації персоналу будівельної галузі (далі — ОСПБГ) цією заявою декларує дотримання неупередженості при здійсненні своєї діяльності із сертифікації, контролю конфліктів інтересів та гарантує об'єктивність своєї діяльності із сертифікації.

ОСПБГ гарантує вжиття заходів щодо недопущення, усунення та вирішення конфліктів інтересів шляхом запровадження у своїй діяльності базових принципів, таких як:

незалежність;

відсутність конфлікту інтересів;

відсутність упередженості;

відсутність упереджень;

нейтральність;

справедливість;

відкритість;

безсторонність;

відстороненість;

об'єктивність;

баланс інтересів.

ОСПБГ проголошує незалежність та відсутність взаємозв'язку процедури сертифікації від членства у Всеукраїнській громадській організації “Асоціація експертів будівельної галузі”.

ОСПБГ зобов'язується:

не використовувати процедури, спрямовані на несправедливе перешкоджання або ускладнення доступу заявників та кандидатів до сертифікації;

нести відповідальність за неупередженість своєї діяльності з сертифікації та не допускати комерційного, фінансового або іншого тиску, який може загрожувати неупередженості;

постійно визначати загрози неупередженості;

аналізувати, документувати, усувати або зводити до мінімуму потенційний конфлікт інтересів, що випливає з діяльності з сертифікації;

документувати і бути в змозі продемонструвати, як він усуває, зводить до мінімуму або управляє такими загрозами;

охоплювати всі визначені потенційні джерела конфліктів інтересів, якщо вони виникають в органі з сертифікації, наприклад розподіл обов'язків персоналу, або якщо вони виникають через діяльності інших осіб, органів чи організацій;

неухильно забезпечувати виконання вимог ISO/IEC 17024:2012.

 

Голова

Органу сертифікації персоналу будівельної галузі                                         І. М. Власенко

 

 

 

 

Політика у сфері якості

Орган з сертифікації персоналу будівельної галузі Всеукраїнської громадської організації “Асоціація експертів будівельної галузі” (далі — ОСПБГ) заявляє, що:

- дотримується правил та порядку сертифікації, які регламентують діяльність ОСПБГ;

- діє неупереджено по відношенню до заявників, кандидатів і сертифікованих осіб;

- процедура сертифікації не містить незаконних фінансових чи інших обмежень;

- не використовує процедури, спрямовані на несправедливе перешкоджання або ускладнення доступу до сертифікації заявників та кандидатів;

- не допускає у своїй діяльності комерційного, фінансового або іншого тиску, який може загрожувати неупередженості;

- забезпечує недопущення та зведення до мінімуму конфлікту інтересів, що випливає з діяльності по сертифікації;

- проводить своєчасний та ефективний розгляд скарг та апеляцій;

- кожен співробітник сприяє здійсненню політики якості бездоганним виконанням своєї роботи;

- задовольняє вимоги і постійно поліпшує результативність системи управління якістю;

- персонал ОСПБГ ознайомлений з документацією системи управління якістю і керується нею в своїй діяльності.

Зазначена політика підлягає постійному критичному аналізу та актуалізації, є основою для встановлення і перегляду цілей у сфері якості ОСПБГ.

Політика у сфері якості підлягає щорічному перегляду

 

Голова

Органу сертифікації персоналу будівельної галузі                                      І. М. Власенко

 

 

 

 

Комітет схеми

Комітет схеми Органу сертифікації персоналу будівельної галузі

 

Голова ОСПБГ - Власенко Ігор Миколайович

 

Члени Комітету схеми: 

 • Галінський Олександр Михайлович
 • Крижанівський Олександр Євгенійович
 • Криштоп Тетяна Володимирівна
 • Кудрявцев Іван Єфремович
 • Куруленко Святослав Сергійович
 • Платкевич Борис Станіславович
 • Спицький Олег Миколайович
 • Фаренюк Геннадій Григорович
 • Шевченко Руслан Ігоревич
 • Трофименко Марина Володимирівна
 • Ярмолка Світлана Костянтинівна

Увага! Секретаріат Атестаційної архітектурно-будівельної комісії змінив місцезнаходження!  

У зв’язку з військовим станом виключені не погоджені заздалегіть особисті візити.

Максимально використовуйте  засоби зв’язку - телефон, Інтернет. 

Ми працюємо і завжди раді вас бачити, але дбайте про свою і нашу безпеку.

 

Фотогалерея